SUSUNAN PENGURUS

NO JABATAN NAMA
1 KEPALA RUMAH SAKIT BRIGJEN POL dr. HARIYANTO, Sp.PD
2 WAKARUMKIT KOMBES POL. dr. UMAR SHAHAB
3 KA KOMITE MEDIK KOMBES POL. dr. LUTFI BAGUS, Sp.U
4 KABIDYANDOKPOL KOMBES POL. dr. AGUNG WIDJAJANTO, Sp.F, DFM
5 KABID YANMEDWAT, KETUA KSM GIZI KLINIK KOMBES POL. dr. YAYOK WITARTO, MS, Sp.GK
6 KABID JANGMEDUM KOMBES POL. dr. HARRY KAMIJANTONO, Sp.OT,M.M.
7 KABAG WAS INTERN, WAKA KOMITE MEDIK KOMBES POL. dr. YAHYA, Sp.P
8 KABAG BINFUNG, KETUA KSM SARAF KOMBES POL. dr. JOKO NAFIANTO, Sp.S
9 KABAG RENMIN KOMBES POL. dr. I GUSTI GEDE M. ANDIKA, Sp.Rad, S.H.,M.M., M.Kes., MH.Kes
10 KA. INST. KERJA SAMA (KERMA), KA INSTALASI PKRS KOMBES POL. ETIK MARGAWATI, SKM
11 AHLI UTAMA, KSM MATA KOMBES POL. dr. HENRY ALBAR WIBOWO, Sp.M, (K)
12 AHLI UTAMA, KETUA KSM KULIT & KELAMIN KOMBES POL. dr. VITALIS PRIBADI., Sp.KK,, M.Kes
13 AHLI UTAMA, KA INST BEDAH SENTRAL, KETUA KSM BEDAH UMUM, KA KOMKORDIK KOMBES POL. dr. SUMIDI, Sp.B
14 AHLI UTAMA RUMKIT KOMBES POL. ANDRINI PERWITASARI, S.A.P.,M.Si (HAN)